آجر منیزیت کرومیتی اتصال اسپینلی

 آجر منیزیت کرومیتی اتصال اسپینلی

 

نسوزهای اتصال اسپینلی از نظر شیمیائی و حرارتی نسبت به پیوند سیلیکاتی قوی‌تر و از نظر انعطاف‌پذیری از نوع پیوند مستقیم بهتر می‌باشند، از آنجائی که مقدار سیلیس و سیلیکات‌ها ناچیز می‌باشند، حمله مذاب کلینکر حاوی کلسیم کمتر بوده و چون از نظر حرارتی فاز بین دانه‌ای از سطح به درون آجر ناچیز است. از نظر حرارتی نیز استحکام گرم و مقاومت در مقابل شوک حرارتی آن تقریباً مشابه نسوزهای پیوند مستقیم است.

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.