آجر نسوز منیزیا کرومیتی

آجر نسوز منیزیا کرومیتی  Magnesia Chromite Bricks

 

منیزیا کرومیتی %۸۰ 

 

دانسیته -/۳ – ۹۱/۲

KG/CM2

کاربرد: منطقه پخت و انتقال کوره های سیمان

 

%۶/۷ Cr2o3
%۲/۶ Sio2
%۸۰/۴ Mgo
%۴/۳ Fe2o3

 

 

منیزیا کرومیتی %۶۰

                    

دانسیته ۰۷/۳ – ۹۹/۲

KG/CM2

کاربرد: منطقه انتقال کوره های سیمان

 

%۱۳/۴ Cr2o3
%۲/۸ Sio2
%۶۵/۲ Mgo
%۷/۲ Fe2o3

 

 

 

منیزیا کرومیتی %۷۰


کاربرد: منطقه انتقال بالا و پایینی کوره های سیمان

 

≥%۱۵ Cr2o3
%۲/۵ Sio2
۶۰%≤ Mgo
%۶/۳ Fe2o3

 

 

منیزیا کرومیتی

 

دانسیته ۱۰/۳ – ۹۱/۲

KG/CM2

کاربرد: صنعت ذوب آهن و صنایع شیشه

 

%۲۰/۲ Cr2o3
%۳/۸ Sio2
%۴۸/۵ Mgo
%۹/۴ Fe2o3

 

 

منیزیا کرومیتی %۶۰

             

دانسیته ۹۰/۲ ≤

KG/CM2

کاربرد: صنایع سرب و روی و مس و فولاد 

 

۱۸% Cr2o3
%۰/۳ Sio2
%۶۰ Mgo
%۰/۴ Fe2o3

 

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.

choromite-magnesia-bricks-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87