آجر نسوز منیزیایی

مشخصات آجر نسوز قلیایی(منیزیایی)

 

 

آنالیز شیمیایی

 

Magnesia 90

دانسیته ۹۵/۲ – ۷۵/۲

KG/CM2

کاربرد: کوره های قوس الکتریکی و منطقه پخت کوره های آهک

 

AL2O3
%۴/۷ Sio2
%۹۰/۵ Mgo
%۰/۳ Fe2o3

 

 

Magnesia 95

 

دانسیته ۰۲/۳ – ۸۴/۲

KG/CM2

کاربرد: کوره های قوس الکتریکی و منطقه پخت کوره های آهک صنایع شیشه و فولاد

 

AL2O3
%۲/۹ Sio2
%۹۲/۵ Mgo
%۱/۸ Fe2o3

 

 

 

Magnesia 98

 

دانسیته ۹۳/۲ – ۸۳/۲

KG/CM2

کاربرد: صنایع فولاد ، کنورتورهای فولاد سازی و خط سرباره کنورتورهای قوس الکتریکی صنایع شیشه

AL2O3
%<1 Sio2
%۹۷ Mgo
%۰/۶ Fe2o3

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.