آجر نسوز شاموتی

مشخصات آجر نسوز شاموتی

 

ALUMINA   ۴۰

 

دانسیته : ۳۰/۲ – ۱۷/۲

KG/CM2

کاربرد:منطقه کلسیناسیون

کوره های سیمان و کاربرد عمومی در صنایع فلزی و شیمیایی و سایر صنایع

%۴۱ AL2O3
%۵۲/۱ Sio2
%۲/۵ Tio2
%۱/۸ Fe2o3

 

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.

 

chamotte-bricks                                        chamotte-bricks