آجر نسوز منیزیت اسپینلی

آجر نسوز منیزیت اسپینلی

 

دلیل اصلی برای گسترش این نسوزها، مسائل زیست محیطی نسوزهای منیزیت کرومیتی و ممنوعیت استفاده از آنها درکشورهای پیشرفته بوده است. از طرف دیگر خواص جالب حرارتی، مکانیکی و شیمیائی این آجرها باعث گسترش روز افزون آنها شده است. این نسوزها به‌طور کلی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

 –نوع اول، تشکیل اسپینل در اثر واکنش ذرات آلومینا با MgO در هنگام پخت آجر رخ می‌دهد. این نسوزها حاوی حدود ۳ تا ۸% آلومینا، ۱ تا ۲% اکسید کلسیم و ۱ تا ۴% سیلیس می‌باشد.

نوع دوم اسپینل (MgAL2 O4) از پیش تهیه شده به منیزیت زنیتر شده اضافه می‌شود. این آجرها معمولاً ۱۰ تا ۱۵% اکسید آلومینیوم و ۸۰ تا ۹۰ درصد اکسید منیزیم داشته و مقدار کل ناخالصی‌های سیلیس، اکسید آهن و اکسید کلسیم آن کمتر از ۲% می‌باشد.

تقسیم‌بندی دیگر نسوزهای منیزیت ـ اسپینل، بر حسب نوع منیزیت استفاده شده می‌باشد. برای تهیه اسپینل در آجرهای نوع دوم، منیزیا و آلومینیا به نسبت وزنی ۷۱.۸ / ۲۸.۲ درصد، پس از مخلوط شدن و قالب‌گیری درC 1650  در اتمسفر اکسیدی حرارت داده می‌شوند. انتخاب آلومینا و دانه‌بندی آن مهم است. هر قدر آلومینا فعال‌تر باشد (مثلاً نوع x در مقایسه با x) و هر قدر ریزدانه‌تر باشد، محصول اسپینل در زمان کمتر ساخته می‌شود. درصورتی‌که از مواد اولیه دیگر آلومینادار استفاده شود، ناخالصی‌های آن و خصوصاً مقدار سیلیس بایستی کم باشد باید توجه داشته باشیم که نقطه ذوب اسپینل ۲۱۰۰، آلومینا ۲۰۰۰، MgO   C2800و بنابراین افزایش زیاد اسپینل باعث کاهش خواص نسوزندگی آن می‌شود.

 

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.