آجر نسوز منیزیت کربن

آجر نسوز منیزیت کربن

آجرهای نسوز منیزیت-کربنی به علت ویژگی های خاص خود در تحمل گرمایی و عدم ترشوندگی با مذاب فولاد در صنایع فولادسازی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. آجر نسوز منیزیت کربنی شامل منیزیت و گرافیت با خاصیت بازي به طور گسترده اي در صنایع فولادسازي به کار میرود. به دلیل حضور سیلیس و برخی از سیلیکات ها در سرباره هاي فولادسازي که خاصیت اسیدي دارند، خوردگی داغ صورت می گیرد. هر چه مقدار بازیسیته سرباره نسبتCaO/SiO2 کمتر باشد، به دلیل وجود ترکیبات اسیدي سیلیکاتی،خوردگی بیشتري نسبت به آجر نسوز بازي بوجود می آورد.معمولاً آجرنسوز درخط سرباره پاتیل، داراي نصف طول عمر بقیه قسمتهاي پاتیل فولادسازي بوده و به همین دلیل می بایستی آجر چینی آن را در زمان هاي خیلی کوتاهتر تعویض نمود.

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.

 

magnesia-carbon                                                                                   carbon-magnesia