آجر نسوز منیزیت کروم

آجر نسوز منیزیت کروم

در آجر نسوزهای منیزیت ـ کرومیتی، حضور کروم در کنار منیزیا باعث افزایش انعطاف‌پذیری آجر شده و بنابراین مصونیت آن را در مقابل تنش‌های وارده و نیز شوک حرارتی، بیشتر می‌کند. ولی اتصال سیلیکاتی به‌ هر حال محدودیت‌هائی را برای آجر نسوز، از نظر ترمومکانیکی و شیمیائی، ایجاد می‌کند. آجرهای منیزیت ـ کرومیتی به سه دسته تقسیم میشوند که از لحاظ ترکیب شیمیائی با هم یکسان بوده و فقط تحت شرایط غیر یکسان پخت به هر کدام از گروه‌ها تبدیل می‌شوند:

 

۱-آجر منیزیت ‌‌ـ کرومیتی اتصال مستقیم (Direct Bond)

در تولید کرومیتی اتصال مستقیم فرآیند طولانی تولید و افزایش دما به‌ صورت جزئی صورت می گیرد تا کروم به‌ اندازه کافی نرم شده و بیشتر اثر کند، در اثر پخت شاهد تولید آجر ترد وشکنندگی بالایی نسبت به کرومیتی اتصال سیلیکاتی دارند.

 

۲-آجر منیزیت ـ کرومیتی اتصال سیلیکاتی (Silica Bond)

اگر افزایش دما در فرآیند پخت آجر نسوز سریعاً صورت گیرد، فاز سیلیکات موجود در ترکیبات به آرامی، دانه‌های MgO در خود شناور کرده و آجر با انعطاف‌پذیری بسیار خوب اتصال سیلیکاتی به وجود می‌آید. آجرهای اتصال سیلیکاتی برعکس  آجرهای اتصال مستقیم که ترد و شکننده هستند، دارای قدرت انعطاف ‌پذیری خوبی بوده و برای مناطق حساس کوره مثلاً منطقه رینگ یا مناطق oval کوره مناسب به‌ نظر می‌رسد.

 

جهت درخواست کارشناسی با تکنسین شرکت نسبت به اقدام بهترین گزینه آجر نسوز مناسب برای کوره های مد نظر خود با ما تماس بگیرید.