اتحادیه صنایع بازیافت ایران

شرکت سرمد شمیم سپاهان با عضویت فعال در اتحادیه بازیافت صنایع ایران میباشد وهمچنین متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای مدیریت زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست در این صنعت از طریق استفاده از سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) است.

این شرکت هنگام انجام فعالیت های بازیافت، اطمینان حاصل می کند که با استانداردهای زیست محیطی مطابق باشدو همچنین مراحل اضافی متعددی برای به حداقل رساندن گرد و غبار در تولید گازهای گلخانه ای می باشد. در بازیافت مواد ذوبی و آجرهای نسوز سعی برآن شده ایم  با بهترین مکانیزم و کمترین آلودگی  تمام این محصولات را به چرخه تولید بازگردانیم.

این شرکت همچنین باعث جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی و هزینه های بالای دفن ضایعات صنایع می باشد که باعث به چرخه رفتن این محصولات می باشد.