صادرات محموله پوسته اکسیدی

یکی از  افتخارات این شرکت صادرات بیش  ۲،۰۰۰،۰۰۰ تن پوسته اکسیدی از طریق این شرکت و زیر مجموعه های این شرکت به کشور چین می باشد.