گالری

افتخارات و تقدیرنامه های شرکت

———————————————————————————————————————–

گالری پوسته اکسید آهن

———————————————————————————————————————–

 

گالری خرسک-شالاکه-ته پاتیل

———————————————————————————————————————–

گالری کشتی

———————————————————————————————————————–

گالری آجر نسوز


گالری پودر گرافیتی


گالری شمش چدن

———————————————————————————————————————–

محصولات

———————————————————————————————————————–